ANABELL LUCE BIANCA STELLA
Born: 18/02/2012

Sire: FLUFFY MARVEL FROSTY FERRERO ROCHER
Dam: KAYLA IZ SEVERNOY YARANGI

Genetic test: Eyes-OK

 

 

 

CHAMPIONSHIP TITLE

Candidate International Champion,
Multichampion (MULT CH),
Junior Multichampion (J.MULT CH),
 Junior Champion of Ukraine (JCH UA),
 Junior Grand Champion of Ukraine (JGr.CH UA),
 Сhampion of Ukraine (CH UA), 
 Junior Grand Champion of Moldova (JGr.CH MOL), 
 Junior Champion of Moldova (JCH MOL), 
 Junior Champion of Cyprus (JСH CY), 
 Junior Champion of Azerbaijan (JСH AZ), 
 Junior Champion Turkey (JСH TUR), 
 Junior Champion of San Marino (JСH SM), 
 Junior Champion of Russia (JСН RUS),
 Сhampion of Moldova (CH MOL),
 Сhampion Honduras (CH RH),
 Champion of Costa Rica (CH CR),
 Grand Champion of Moldova (Gr.CH MOL),
 Grand Champion Honduras (Gr.CH RH),
 Grand Champion of Costa Rica (Gr.CH CR),
Champion of the Caribbean,
Champion of Central America 

18хBOB, 4xCACIB, 15хСАС, 16хJ.CAC, 34хCW, 2хBIS-1, BIS-2, BIS-4, 3хBIS Junior-1, BIS Junior-3, 5хBIG-1, BIG-2, 14хBOS, 14хBest Junior, 2хBestPuppy, 2хVery Promising